Image Alt

Traduceri

Servicii oferite

Servicii specializate de traducere

În/din majoritatea limbilor europene: engleză, germana, franceză, spaniolă, portugheza, italiană, rusă, bulgară, ucraineană, maghiară, sârbă, slovacă, daneza, olandeza etc.

Servicii Speciale

Apostilare documente
Supralegalizare traduceri

Traduceri autorizate şi legalizate

 • traduceri documente oficiale
 • traduceri diplome şi atestate: diplome de studii, foi matricole, adeverinţe,
 • traduceri documente personale: certificate de naştere, certificate de căsătorie, caziere judiciare, certificate de moştenitori, cărţi de muncă, permise;
 • traduceri juridice autorizate: sentinţejudecătoreşti, acte constitutive, etc.
 • traduceri economice autorizate: bilanţuri, contracte societăţi, rapoarte, situaţii contabile, certificate, etc.
 • din limbă străină în limba română;
 • din limba română în limba străină;
 • dintr-o limbă străină în altă limbă străină;

Traduceri specializate

 • traduceri juridice: legislaţie europeană, texte juridice, norme europene
 • traduceri tehnice (domeniul energetic, electric, construcţii, industria petrolieră, industria automobilă, etc.): caiete de sarcini, manuale de utilizare, procese-verbale, licenţe, instrucţiuni tehnice;
 • traduceri IT (programe software, manuale de utilizare, etc)
 • traduceri medicale şi farmaceutice: prezentări de produse farmaceutice şi medicale, industrie farmaceutică şi medicală
 • traduceri economice (contabile, bancare, financiare, comerciale)

Alte servicii

Legalizare notarială:

Pentru a veni în sprijinul clienţilor, firma noastră asigură legalizarea notarială a tuturor documentelor traduse în cadrul firmei noastre, fără a percepe pentru acest serviciu nici un comision.

Acte auto:

fisa inmatriculare, pregatire documente in vederea inmatricularii auto definitive/provizorii

Aşezare în pagină

Ne angajăm să respectăm cu stricteţe formatul şi aşezarea în pagină a documentului după care se efectuează traducerea chiar şi în cazul în care materialul ne este furnizat pe suport hârtie.

Scanare

La cerere, firma noastră oferă totodată servicii de scanare şi de inserare a imaginilor în text, pentru acesta percepându-se o taxă suplimentară faţă de preţul traducerii.

Imprimare

Serviciul de imprimare este inclus în preţul traducerii atât în cazul traducerilor legalizate şi autorizate cât şi în cazul celorlalte traduceri pentru care clientul solicită predarea pe suport hârtie.

Curierat

Serviciul de curierat este gratuit pe raza municipiului Suceava pentru firmele cu care încheiem contracte de prestări servicii şi pentru persoanele juridice a căror comandă este de minimum 10 pagini.

Intră în legătura cu noi!