Politica GDPR

Acest website („site-ul”) este operat de catre GAS ATLANTIS SRL , cu sediul social in Str. Mihai Viteazul 7, Suceava, Romania. GAS ATLANTIS SRL  poate fi mentionata in aceasta Politica drept “noi”, “noua”, “al nostru/a” sau “GAS ATLANTIS SRL ”.

Obiectul acestei Politici privind Confidentialitatea

Prezenta Politica privind confidentialitatea are rolul de a va informa cu privire la:

(i) activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastra, in calitate de vizitator al site-ului;

(ii) prelucrarile datelor cu caracter personal derulate de GAS ATLANTIS SRL  in vederea desfasurarii activitatilor sale conform celor descrise mai jos.

Politica noastra privind confidentialitatea poate fi modificata iar GAS ATLANTIS SRL  va publica pe aceasta pagina o versiune actualizata a politicii. Prin consultarea frecventa a acestui site puteti sa va asigurati ca aveti cunostinta permanent despre activitatile de prelucrare intreprinse de catre GAS ATLANTIS SRL  .

Website-ul GAS ATLANTIS SRL  poate include link-uri catre alte website-uri care sunt gestionate de alte entitati/persoane juridice care nu au legatura cu GAS ATLANTIS SRL  si cu privire la care GAS ATLANTIS SRL  nu poarta nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri catre alte website-uri operate de companiile afiliate GAS ATLANTIS SRL , care aplica politici separate in privinta confidentialitatii. Daca accesati aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor site-uri pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile dvs.

GAS ATLANTIS SRL  si confidentialitatea datelor

GAS ATLANTIS SRL  prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si, incepand cu 25 mai 2018, cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016. In functie de activitatea desfasurata, GAS ATLANTIS SRL  prelucreaza datele cu caracter personal ale dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, in urmatoarele conditii :

In masura in care sunteti in categoria angajatilor (inclusiv candidat, angajat temporar, membru de familie al unui angajat etc.), GAS ATLANTIS SRL  va prelucra datele dumneavoastra conform urmatoarelor scopuri si temeiuri (reflectate in sectiunile de mai jos): A(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l); B(h); C(a)(g)(h)(i).

in masura in care sunteti beneficiar al produselor si/sau serviciilor prestate de GAS ATLANTIS SRL  (beneficiari reali, clienti si potentiali clienti persoane fizice, reprezentanti ai clientilor etc.) GAS ATLANTIS SRL  va prelucra datele dumneavoastra conform urmatoarelor scopuri si temeiuri (reflectate in sectiunile de mai jos): A(a)-(l); B(a)-(g); C(a)-(i).

in masura in care sunteti partener contractual al GAS ATLANTIS SRL  (inclusiv reprezentant al partenerului, evaluator, agent, prestator de servicii, locatar, participant la evenimentele organizate de GAS ATLANTIS SRL ): A(b)(c);(f)(g)(h)(i)(j)(k)(l); B(a)(c)(d)(g)(i)

in masura in care sunteti un tert fara a avea o legatura cu GAS ATLANTIS SRL  exista posibilitatea ca GAS ATLANTIS SRL  sa prelucreze datele dumneavoastra conform sectiunii A(i) – imaginea dumneavoastra fiind prelucrata daca vizitati unul dintre sediile/agentiile GAS ATLANTIS SRL  si respectiv A(l) – in masura in care GAS ATLANTIS SRL  primeste anumite documente si/sau solicitari din partea acestor entitati, GAS ATLANTIS SRL  poate primi datele dumneavoastra de identificare precum si alte informatii dupa caz

In acest context, persoanele vizate vor fi urmatoarele:

 • membrii de familie ai angajatilor si clientilor
 • reprezentantii legali ai clientilor persoane juridice
 • imputerniciti ai clientului/utilizatori ai clientilor persoanelor juridice si/sau ai clientilor persoane fizice
 • beneficiari reali ai clientilor persoane juridice
 • asociati sau actionari directi sau indirecti ai clientilor persoane juridice
 • persoane fizice implicate in activitatea clientilor persoane juridice
 • reprezentanti legali ai partenerilor contractuali persoane juridice
 • persoane fizice implicate in activitatea partenerilor contractuali persoane juridice ai GAS ATLANTIS SRL
 • persoane imputernicite de catre clienti
 • candidati pentru pozitiile vacante in cadrul GAS ATLANTIS SRL
 • prestatori de servicii persoane fizice
 • terti garanti persoane fizice
 • evaluatori externi ai garantiilor prezentate de clientii GAS ATLANTIS SRL
 • persoane fizice, non-clienti GAS ATLANTIS SRL  care sunt beneficiarii unor plati
 • agenti de asigurari, persoane fizice
 • brokeri, persoane fizice
 • vizitatori din sediile GAS ATLANTIS SRL

Informatiile pe care le prelucram

GAS ATLANTIS SRL  prelucreaza datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati in mod direct, precum si date care sunt generate pe baza acestora, precum codul de identificare client, date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de orice persoana. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastra in momentul in care utilizati site-ul nostru precum si in derularea relatiilor contractuale incheiate si prestarii serviciilor de catre GAS ATLANTIS SRL .

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii produselor si serviciilor si/sau indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de catre GAS ATLANTIS SRL.

Cum utilizam si comunicam informatiile dvs.

GAS ATLANTIS SRL  prelucreaza datele dvs. cu caracter personal astfel:

  1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri:
   1. prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticitatii actului de identitate prezentat de dumneavoastra, pentru executarea si imbunatatirea serviciilor oferite dumneavoastra, prin preluarea in sistemul informatic de evidenta al GAS ATLANTIS SRL , a datelor continute in actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile in materie;
   2. conformarea cu normele legale aplicabile in domeniul financiar in vederea respectarii cerintelor de cunoastere a clientelei, prevenirii activitatilor de spalare a banilor si combaterii finantarii terorismului, administrarii conflictelor de interese, gestionarii controalelor din partea autoritatilor in ceea ce priveste relatia cu clientii;
   3. pentru indeplinirea tuturor obligatiilor GAS ATLANTIS SRL legate de controlul organelor de supraveghere efectuata asupra GAS ATLANTIS SRL sau autoritatile de supraveghere;
   4. managementul riscului de creditare, al riscului strategic, prin realizarea unui profil al dumneavoastra;
   5. evaluarea eligibilitatii in vederea acordarii unor produse si servicii financiare standard sau personalizate (inclusiv etapa acordarii/aprobarii), prin realizarea unui profil luand in considerare indicatori in evaluarea solvabilitatii, a riscului de creditare, determinarea gradului de indatorare;
   6.  gestiune administrativ – financiara si executarea obligatiilor fiscal contabile;
   7. pastrarea/depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentatiei contractuale (inclusiv asigurarea operatiunilor conexe acestor activitati) si/sau ale alor documente ce contin date cu caracter personal;
   8. audit intern;
   9. asigurarea securitatii in incintele GAS ATLANTIS SRL si ale agentiilor sale;
   10. respectarea cerintelor prudentiale nationale si europene aplicabile institutiilor financiare nebancare;
   11. gestionarea calitatii datelor.
   12.  gestionarea relatiilor cu autoritatile publice sau cu alte persoane care presteaza un serviciu public (executori judecatoresti, notari etc.).
   13. Pentru indeplinirea acestor scopuri, GAS ATLANTIS SRL  se va baza in masura in care este necesar si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului de activitate.
  2. In vederea incheierii si executarii contractelor, pentru urmatoarele scopuri
   1. derularea oricaror raporturi juridice rezultate din contractele incheiate intre GAS ATLANTIS SRL si dumneavoastra sau societatea pe care o reprezentati;
   2. executarea in bune conditii a tranzactiilor financiare, in vederea dezvoltarii/optimizarii serviciilor oferite de catre GAS ATLANTIS SRL;
   3. colectarea de debite/recuperare creante (precum si activitati premergatoare acestora, inclusiv activitati de due diligence);
   4.  incheierea si/sau executarea contractelor de asigurari;
   5. monitorizarea adecvata a tuturor obligatiilor asumate de partenerii contractuali ai GAS ATLANTIS SRL (persoane fizice) si/sau de clienti fata de oricare dintre entitatile din GAS ATLANTIS SRL ;
   6. transmiterea si/sau transferul de informatii necesare in determinarea capacitatii de plata si a comportamentului de plata;
   7. efectuarea sau procesarea operatiunilor de plati prin sistemul SWIFT, in masura in care clientii solicita folosirea acestui sistem;
   8.  incheierea si executarea contractelor de munca.
  3. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale GAS ATLANTIS SRL in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, pentru urmatoarele scopuri
   1. implementarea unei linii interne de raportare a neconformitatilor sesizate de catre orice persoane in legatura cu produsele si serviciile oferite;
   2. imbunatatirea serviciilor furnizate prin imbunatatirea fluxurilor, politicilor si procedurilor interne;
   3. managementul lichiditatilor, optimizarii bilantului si stabilirii preturilor de transfer; managementul portofoliului;
   4. scopuri de marketing simplu, PR si comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la servicii, activitatea GAS ATLANTIS SRL si a tertilor parteneri contractuali;
   5. gestionarea reclamatiilor primite din partea dumneavoastra cu privire la serviciile GAS ATLANTIS SRL ; realizarea unui profil in vederea prezentarii celor mai potrivite produse/ servicii,;
   6. transmiterea datelor la institutii financiare bancare si nebancare, Biroul de Credit si CRC pe parcursul gestionarii relatiei de finantare ce intra in sfera de aplicare a regulilor privind Biroul de Credit; consultarea informatiilor inregistrate pe numele Dumneavoastra in baza de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit in vederea prestarii de servicii financiar-nebancare, la solicitarea Dumneavoastra respectiv in vederea ofertarii Dumneavoastra cu astfel de produse;
   7. constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale GAS ATLANTIS SRL si/sau ale subsidiarelor sale in instanta, precum si constituirea de probe in acest sens;
   8. scopuri de recrutare si resurse umane in ceea ce priveste candidatii si angajatii GAS ATLANTIS SRL ; acordarea de beneficii pentru persoanele vizate;
   9. derularea proceselor de fuziuni si/sau achizitii la care participa si GAS ATLANTIS SRL .

Exista anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca GAS ATLANTIS SRL  sa obtina consimtamantul dumneavoastra. GAS ATLANTIS SRL  va obtine acest consimtamant prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de catre dumneavoastra a unei note de informare puse la dispozitie de catre GAS ATLANTIS SRL  cand vizitati o reprezentanta GAS ATLANTIS SRL . Consimtamantul astfel furnizat poate fi retras in orice moment, iar GAS ATLANTIS SRL  va tine cont de preferintele dumneavoastra. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca GAS ATLANTIS SRL  sa obtina consimtamantul dumneavoastra sunt urmatoarele: garantarea secretului profesional; marketing direct, publicitate prin intermedierea/promovarea celor mai potrivite produse si servicii GAS ATLANTIS SRL  si ale partenerilor, inclusiv transmiterea de catre GAS ATLANTIS SRL  a unor comunicari comerciale in acest scop; accesarea datelor pe care le detine Centrala Riscului de Credit (CRC), Biroul de Credit, ANAF precum si orice alte baze de date puse la dispozitie de entitati publice in conditiile legii despre dvs., pentru a va putea evalua eligibilitatea in vederea ofertarii unor produse si servicii standard sau personalizate

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, GAS ATLANTIS SRL  poate sa dezvaluie anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentantii sai legali, reprezentantii GAS ATLANTIS SRL , autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice de orice tip, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, societati bancare, birouri de credit, agenti de colectare a debitelor sau recuperare a creantelor, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei, alti parteneri contractuali si/sau imputerniciti ai GAS ATLANTIS SRL .

 

Transferul datelor cu caracter personal

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca GAS ATLANTIS SRL  sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei.

Este posibil ca in derularea activitatilor sale, statele de transfer mai sus-mentionate sa se modifice. In acest caz, lista de state de transfer mentionata mai sus va fi actualizata.

 

Durata prelucrarii datelor

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, GAS ATLANTIS SRL  va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor, precum si ulterior in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, dispozitiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, GAS ATLANTIS SRL  e sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizeaza cookie-uri.

 

Securitatea datelor

GAS ATLANTIS SRL  acorda o importanta sporita datelor dumneavoastra cu caracter personal si intelege sa asigure siguranta acestora pe parcursul activitatilor de prelucrare. In acest sens, GAS ATLANTIS SRL  implementeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operatiunilor de prelucrare.

 

Drepturile persoanelor vizate

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre GAS ATLANTIS SRL , conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea GAS ATLANTIS SRL  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre GAS ATLANTIS SRL  a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege – insa este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, GAS ATLANTIS SRL  sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • incepand din 25 mai 2018, dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • incepand din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre GAS ATLANTIS SRL  catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitatile de profilare, dreptul de opozitie se poate exercita in orice moment, prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre GAS ATLANTIS SRL , precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere (in format material/electronic prin e-mail) catre: contact@gasatlantis.ro

 

Puteti, de asemenea, contacta oricand Responsabilul GAS ATLANTIS SRL  privind protectia datelor la adresa de e-mail: contact@gasatlantis.ro

 

In masura in care aveti sugestii privind prezenta Politica de Confidentialitate, va incurajam sa transmiteti aceste sugestii la: contact@gasatlantis.ro